משורר ופעיל למען פירוז המזרח התיכון מנשק גרעיני, כימי וביולוגי

 

משורר והוגה דעות, פעיל אזרחי, חבר בועד הישראלי לפרוז המזרח התיכון מנשק להשמדה המונית. חבר אגודת הסופרים העבריים ומו"ל  עולם התנ"ך.