כל משתתפות ומשתתפי גרילה עשו עבודה אמנותית זו ביחד