יוצר וחבר בדעם - מפלגת פועלים, מאז שנת 1999.
פעיל בעמותת מען, איגוד מקצועי בהתהוות.
פועל לטובת שיווין מעמדי כסדר חברתי.

אתר