עובד חיפה כימיקלים שהקריא את שירו בשירה כימיקלית : אירוע ההזדהות עם עובדי חיפה כימיקלים, 2011