שירה נגד גזענות בצפון הארץ

The Poet Daniel Oz caught in the middle between Odeh Bisharat and Rabbi Eliyahu Kaufman in our anti-segregationist protest in Nazereth-Illit