תודה גדולה למשה בלמס שהציע ותווך, לבות'ינה דביט שעזרה להגיע, לאדר גרייבסקי שהנחתה ולעראפאת שנתן לנו את ההסבר על ההיסטוריה של דהמש. תודה לאירוח המקסים של כפר דהמש.
פרטים נוספים על המאבק בדהמש:
הבלוג - הסיפור העצוב של כפר דהמש
בלוג נוסף בקפה דהמארקר של המאבק בדהמש
סכנת הריסות בדהמש: לא עומדים מנגד
שלחו מכתבים, פקסים, אימיילים למועצת לוד, עיריית רמלה
הפייסבוק של עראפאת עיסם - מנהל המאבק.
צווי ההריסה בדהמש נדחו בחודשיים, בבלוג של משה בלמס, קפה דהמארקר.
 
·         העוקץ
·         עבודה שחורה
·         אנשי ספרות מגיעים לכפר דהמש, תרבות YNET
 ·          Welcome to nowhere, Yuval Ben Ami - "Evreywhere", 16.5.2010 
 ·          קול קורא לכתיבת מכתבים לחברי הכנסת לפתרון בעיית כפר דהמש
 ·          כפרים לא מוכרים שניה מתל-אביב, בועז יניב
 ·          בשבח גרילה תרבות, נדב אברוך,MYSAY
 ·          רועי, צ'יקי ארד, כותב על חלומות, צימרים וסיכום דהמש בבלוג שלו, 22-5-2010
 
  ·          מבוא לפסיכולוגיה בגירסת דהמש, ערן צלגוב, YNET ספרים, 27-5-2010/
  ·          הצליין הגזעני והכפר בדהמש, שי אריה מזרחי, העוקץ, 7.7.2010

 
 
 
 
 
 

 

שי אריה מזרחי מעדכן אותנו 28.6.2010 בבלוג שלו בקפה דה מארקר