ערבי הקראת שירה, נטע אחיטוב, עיתון העיר, 26.3.2010, עמוד 65.

 

r"הצמחנו טייקונים במהירות של טייפון./ כרינו בור לעניינו./ התעמרנו בערבים. גזלנו כיזבנו לעגנו". מי שלא הבחין ששירתו של ריבנר היא גם מיצירות המחאה החברתית והפוליטית עזות המבע במקומותינו מוזמן לקרוא ברצינות את הספר "חרוזי ילדים קלוקלים ואחרים". צאתו לאור עברה בשקט מעורר דאגה והרי הוא זועק יותר מכל המגפונים של עמיתיי הצעירים מקבוצת "גרילה תרבות".

 

רפי ויכרט מתקשה לראות את שירתנו כעומדת בצד השירה של ריבנר. נו שויין

 יואב עזרא כתב על האירוע של שירה סוציאליתבאתר MYSAY 22.4.2011